Communicatieplan

Voor dit project werken wij met een omgevings- en communicatieplan waarin de impact van de sanering op de omgeving vastgelegd en beschreven.

 

Onderdeel van het communicatieplan is deze website, het uitbrengen van nieuwsbrieven, houden van een wekelijks spreekuur en overleg met bewonerscommissie & bedrijven.

Nieuwsbrieven

Wij zullen regelmatig een nieuwsbrief over de voortgang van de sanering opstellen en verzenden. De frequentie zal afhangen van de werkzaamheden. Nieuwbrieven kunt u vinden onder het kopje downloads.

Wekelijks spreekuur

Elke woensdagochtend houdt de uitvoerder van het project een spreekuur van 09.00 uur tot 10.00
uur. U bent van harte welkom met uw vragen en/ of opmerkingen. Het spreekuur vindt plaats in
onze bouwkeet. Onze bouwkeet staat op een drijvend platform en ligt in het Donkere Spaarne ter
hoogte van huisnummer 56.

Bewonerscommissie & overleg bedrijven

Om een goede belangenbehartiging van de bewoners te garanderen is voor dit project een bewonerscommissie samengesteld. Het doel van deze commissie is om de omwonenden van de saneringslocatie direct te betrekken bij de toekomstige saneringsaanpak. De commissie bestaat uit 6 omwonenden en een onafhankelijk deskundige voor de bewoners en direct betrokken partijen. (zie ook: https://www.haarlem.nl/klokhuisplein).

 

In de afgelopen maanden hebben wij al meerdere gesprekken met de commissie gehad. Tijdens de uitvoeringsfase zullen wij regelmatig gesprekken voeren over de voortgang met de bewonerscommissie. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats met de omliggende bedrijven.

Tevredenheidsmetingen

Tijdens de uitvoeringsfase voeren we maandelijks tevredenheidsmetingen bij omwonenden in de directe omgeving van de saneringslocatie. De resultaten rapporteren wij aan de gemeente Haarlem.