Dé expert

Groundwater Technology heeft ruim 25 jaar ervaring op het gebied van in-situ bodemsaneren. Wij bedenken, ontwerpen en voeren saneringen uit zonder graven. We beschikken over een zeer uitgebreide ‘gereedschapskist’ waarin wij voor ieder probleem een oplossing vinden.

 

De gemeente Haarlem heeft de opdracht aanbesteed volgens de inkoopmethodiek “Best Value”. Met deze methodiek is het aanbestedingsproces is zo transparant mogelijk uitgevoerd waarbij de bewonerscommissie en omringende bedrijven input hebben geleverd voor de opgestelde plannen.

 

Groundwater Technology heeft de opdracht gegund gekregen vanwege de meeste expertise voor dit project, in combinatie met kennis en ervaring om binnen historische stadscentra met zo min mogelijk overlast verontreinigingen te saneren.

 

Tijdens de uitvoering wordt wekelijks aan de gemeente gerapporteerd. De gemeente zal niet aanwezig zijn op het werk.

De praktijk

Onze saneringsaanpak wijkt af van de gangbare in-situ oplossingen. Een “conventionele” in-situ sanering bestaat uit een aanlegfase gevolgd door een langjarige instandhoudingsfase met veel bij-regelingen. Onze oplossing voor dit project bestaat uit een kortstondige intensieve injectiefase, gevolgd door een lange passieve fase bestaande uit monitoring van de natuurlijke afbraak.

 

Om de bronzone van de grondwaterverontreiniging te verwijderen en de pluim te stabiliseren kiezen wij voor directie injecties met voedingsstoffen die de biologische afbraakprocessen van de verontreiniging stimuleren.

Informatie Groundwater Technology

Meer informatie over ons bedrijf kunt u vinden op onze website: www.gtbv.nl

Onze experts

Hebben echt overal verstand van

Robert Heling (1)

Voor vragen kunt u contact met mij opnemen.

Robert Heling

Projectmanager
Uitvoering
Eric de Zeeuw

Voor vragen kunt u contact met mij opnemen.

Eric de Zeeuw

Projectmanager
Onderzoek & advies