Planning

De injectiewerkzaamheden zijn inmiddels afgerond en er vinden geen werkzaamheden meer plaats. De sanering gaat nu over in de monitoringsfase. Deze monitoring vindt plaats door middel van grondwaterbemonstering. Medio 2019 verwachten wij de eerste resultaten.

De uitvoeringsperiode is van november 2017 tot en met maart 2018. Vanaf half oktober zullen voorbereidingswerkzaamheden starten. Gestart zal worden met deelgebied 2 en 3, gevolgd door deelgebied 1 en tot slot deelgebied 4.

 

Wij streven ernaar om de overlast voor u als omwonende zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zullen wij tijdelijk afzettingen plaatsen en kan het voorkomen dat de doorgang tijdelijk is gestremd. Hierdoor kan er enige overlast ontstaan. Wij zullen de toegankelijkheid van uw woningen aan het einde van iedere werkdag garanderen.

 

De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) van 7-17 uur.